مواد حفاظتی تکمیلی - بخش نخست پنجشنبه ۲۴ شهریور۱۳۹۰

مواد حفاظتی تکمیلی

 سطح مخاطبین این مطلب: کارشناسی و کارشناسی ارشد

 تهيه و تنظيم : مهندس فاضل چهره

سرفصل ها:

1- مواد حاصل از قطران

2- مواد حفاظتی محلول در آب

3- مواد حفاظتی محلول درحلالهای آلی

                                                                                                                                                                               تقسیم بندی حشره‌کشها:

1)       حشره کش‌های گوارشی:  حشره از مواد سمی استفاده نموده و سم وارد بدن آنها می‌شود (مثل آرسنیک). اگر آفت از چوب تغذیه نکند حشره کش نمی‌تواند حشره را از بین ببرد. در مناطقی که مورچه نجار شایع باشد تراورسهایی که با CCA نیز تیمار شده‌اند مورد حمله قرار می‌گیرند. چون مورچه نجار از تراورس به عنوان غذا استفاده نمی‌کند (CCA یک حشره کش گوارشی است).

2)       حشره کشهای تماسی: این حشره کشها در تماس با بدن حشره وارد بدن آن شده و حشره را از بین می‌برند.

3)       حشره کشهای تدخینی: از راه تنفس وارد بدن حشره می‌شوند. مثل متیل برومات و متیل ایزوسیانات.

این مواد سمی یک موجود زنده را مورد حمله قرار می‌دهند و مهم است که به موجودات غیر هدف آسیبی نرسانند. مثلا در تیمارهای درون منزل (DIY) برای انسان خطرناک نباشد. کلمه سمیت باید زمانی مورد استفاده قرار بگیرد که تعیین کرده باشیم برای چه موجود زنده‌ای استفاده می‌شود.

 

تقسیم بندی مواد حفاظتی از نظر نحوه کاربرد :

1)      جهت پیشگیری از حمله عوامل مخرب: در مواردی که احتمال حمله قارچ و یا حشره وجود دارد با تزریق یک یا چند ماده سمی از وقوع حمله و تخریب جلوگیری می‌کنیم و محصولات تیمار شده با این مواد (مانند: کرئوزت و CCA) درHazard Classification 1 تا 5 می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند( تراورس در HC4 قرار می‌گیرد).

2)      تیمار درمانی: هنگامی که عوامل مخرب حمله کرده باشند با تیمار درمانی با مواد محلول در حلالهای سبک، معمولا آن را تیمار می‌کنیم  (PCP). از مواد کرئوزت و یا CCA در تیمار درمانی استفاده نمی‌شود.

3)      کاربرد برای ضد باختگی: خیلی از مواقع باختگی مورد نظر نیست ولی ماده حفاظتی چوب را در برابر باختگی حفاظت می‌کند. کارخانه اشباع، چوب باخته را قبول نمی‌کند  چون میزان جذب ماده حفاظتی افزایش می‌یابد و برای مواد نفوذ پذیر که جذب بیشتری دارند و باخته هستند  به علت جذب زیاد مقرون به صرفه نمی‌باشد. برای کنترل باختگی روشهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها سموم است.

4)      موارد غیر حرفه‌ای: کارهای تعمیراتی داخل خانه(DIY) مثلا برای حفاظت موضعی حصارهای چوبی اطراف باغ و باغچه یا پرچینها.    در هنگام استفاده از مواد حفاظتی باید به کاربرد آن توجه کرد مثل پنتا کلروفنل (PCP) که با توجه به حلال مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای پیشگیری یا درمان به کار می‌رود. ممکن است که ماده ای باتوجه به حلال عملکردش فرق کند با توجه به حلال می‌تواند برای تیمار درمانی باشد یا پیشگری.

 

مواد حفاظتی به صورت مایع جامد و یا گاز هستند.

مواد حفاظتی گاز: یکی از کاربردهایی است که مواد تحت تیمار باید در محیط بسته باشند و مواد حفاظتی به صورت گاز استفاده می‌شوند.

مثل: متیل ایزوسیانات و متیل برومات. دراین حالت باید تمام راه های خروج را مسدود کنیم و مثلا چوبهایی که در انبارهای بسته قرار می‌گیرند می‌توان از روش گازی (تدخینی) استفاده نمود یا مثلا پوششی روی صندلی یا محصول چوبی که مورد خسارت قرار گرفته است قرار می‌دهند تا گاز خارج نشود .

ماده حفاظتی جامد: در اینجا برای اینکه محصول ویژه تولید کنند و خاصیت ضد حشره داشته باشد مثلا استرامینت: وسط کاه و رویه کاغذ بدون استفاده از چسب ساخته می‌شوند.

ماده حفاظت مایع: هم که بصورت اشباع کاربرد دارد.

 

 

 

 

 

تقسیم بندی مواد حفاظتی مایع :

1)       مواد حفاظتی محلول در آب

2)       مواد حفاظتی محلول در حلالهای آلی

3)       مواد حفاظتی حاصل از مشتقات قطران (کرئوزت)

علاوه براینها یکسری مواد حفاظتی هستند که به صورت امولسیون مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سمی که وارد چوب می‌کنیم که چوب از بین نرود ممکن است که برای موجودات غیر هدف نیز مضر باشد و باید اثر این ماده برای موجودات غیر هدف نیز مورد بررسی قرار گیرد. DDT  و لیندان به خاطر سمیت آنها برای انسان استفاده نمی‌شوند .

خیلی از این مواد سمی که برای فرد بالغ بی خطر هستند ممکن است برای نوزادان خطرناک باشد. و حتی ماده با سمیت کم نیز نباید برای داخل منزل استفاده شود. حشره کشهایی که روی سیستم عصبی حشره اثر می‌گذارند و آنها را از بین می‌برند ممکن است روی سیستم عصبی نوزادان اثر بگذارند.

در مورد عوامل مخرب غیر زنده مسئله سمیت مهم نیست مثل آتش ، فرسایش وهوازدگی ...

یکی از اثرات اصلاح شیمیایی چوب بهبود مقاومت به هوازدگی چوب است. پس یکسری از مواد حفاظتی ممکن است سمی نباشند و چوب را در مقابل عوامل غیر زنده محافظت کنند. و یکسری هم ممکن است هم خاصیت حشره کشی داشته باشند و هم چوب را در برابر هوازدگی محافظت کنند مثل ACC و CCA که ترکیبات کروم دار هستند.

وقتی چوب در محیط قرار بگیرد هم عوامل زنده و هم عوامل غیر زنده به آن حمله می‌کنند . ترکیباتی که کروم دارند و یا ترکیباتی که مس دارند چوب را در مقابل هوازدگی مقاوم می‌کنند. ترکیبات کرم‌دار خاصیت کندسوزکنندگی هم دارند .

·         دی کرومات خاصیت تثبیت کنندگی دارد.

·         سولفات مس یک قارچ کش است.

·         آرسنیک یک حشره کش است.

 

کند سوز کننده ها :

در TG چوب را ابتدا خشک می‌کنند چون اگر رطوبت داشته با شد قبل از کاهش وزن چوب، کاهش وزن ناشی از خروج رطوبت رخ می‌دهد و در محاسبه ایجاد اشکال می‌کند. پس از خشک کردن، چوب را داخل دستگاه گذاشته و حرارت می‌دهند و دستگاه نمودار کاهش وزن را در درجه حرارتهای مختلف  به ما می‌دهد.  این کار در محیط نیتروژن انجام می‌شود.

کاتالیزور کلرید روی

نمودارTG بستگی دارد به محیط حرارت دهی (نیتروژن باشد یا اکسیژن ویا...) و اینکه سرعت گرم شدن چگونه باشد (چند درجه سانتیگراد در دقیقه باشد). نمک‌های کندسوزکننده مثل کلریدروی در دمای بالای 70 درجه سانتیگراد تجزیه می‌شوند و تخریب چوب را جلو می‌اندازند  ولی خاکستر باقی مانده بیشتر می‌شود.    

بدون کاتالیزور

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Nacl  یا نمک طعام که خاصیت جلوگیری از آتش را دارد مثل  است.

 

 

 

 

 

نمودارهای TG :

-        تترا بوراکس سدیم ( بوراکس)               2%

-         نمک طعام                                                         2%

-          کربنات پتاسیم                                                    2%             

-       کلرید آمونیوم                                         6   2%

-         دی هیدرومنوآمونیوم فسفات                         2%  

نمودار سلولز شباهت بیشتری به نمودار چوب دارد ولی نمودار لیگنین تفاوت بیشتری را با نمودار چوب دارد. ثبات حرارتی سلولز در مراحل اولیه حرارت دهی به دلیل عدم وجود همی‌سلولز است و در چوب به دلیل وجود همی‌سلولز تخریب سریعتر رخ می‌دهد. نمودار TG یکی از راههای تشخیص کندسوزکنندگی نمکهای کندسوزکننده است و نحوه کندسوزکنندگی را نشان می‌دهد. ماده کندسوزکننده تخریب حرارتی را جلو می‌اندازد ولی از تشکیل یکسری مواد فرار آتشزا نظیر لئوگلوکوزن جلوگیری می‌کند و به علت جلوگیری از تشکیل مواد فرار آتشزا خاصیت آتش‌سوزی کم می‌شود و تخریب حرارتی نیز کم می‌شود.

 لیگنین های تیمار شده با کندسوز کننده و تیمار نشده دارای نمودارهای TG تقریبا مشابه هستند. با توجه به نمودار TG سلولز که مثل چوب است، این نشان می دهد که مواد کند سوز کننده بر روی سلولز اثر می گذارند و پدیده ذغال شدن (charing) را جلو می اندازند. در نهایت پدیده ذغال شدن سریعتر می شود، ولی میزان خاکستر باقی مانده برای چوب تیمار شده با مواد حفاظتی بیشتر است.

دی آمونیوم فسفات ، مونوآمونیوم فسفات و نمک کلراید(کلرات کلسیم ، کلرید روی ، کلرات آلومینیوم و...) پدیده ذغال شدن را جلو می اندازند ولی هر ماده ای اینطور نیست و عکس این نیز اتفاق می‌افتد.

بعضی از مواد مانند بوراکس که دارای آب هستند ( )، چون حجم زیادی آب بصورت کریستال در خودش دارد واین آبها می‌خواهند بخار شوند، این عامل گرماگیر می‌باشد و از این طریق می‌تواند اثر کندسوزکنندگی داشته باشد و اثر دیگر آن این است که بخار تولید شده غلظت گازهای فرار آتشزا را کاهش دهد.

هیدرومونوآمونیوم فسفات هیدروژن پدیده ذغال شدن را سریعتر کرده و خاکستر بر جای مانده نسبت به دیگر مواد نیز بیشتر است. بوراکس ماده دیگری است که نشان می‌دهد خاکستر بیشتری به جای مانده.

در کنار نمودار TG یک نمودار دیگر نیز داده می‌شود بنام نمودار DTA. این نمودار نشان دهنده واکنش های اگزوترمیک و اندوترمیک است.       در واکنش‌های اگزوترمیک در اثر واکنش گرما به محیط اطراف می‌دهد و پیک در روی نمودار به سمت بالا است. این واکنشها را واکنشهای گرما زا می‌گویند.  اگر پیک در روی نمودار به سمت پایین باشد نشان دهنده آندوترمیک بودن است.

                                                    

                                                                                 پیک آتش گرفتن چوب 1

                                                                         پیک شعله ور شدن ذغال 2

 

 در نمودار DTA که به همراه نمودار TG است، برای چوب بسته به محیط (اینرت(هلیم ،نیتروژن)غیر اینرت (هوا و اکسیژن)) شکل نمودار DTA تغییر می‌کند، در صورت وجود اکسیژن ما دوتا  پیک روی این نمودار می‌بینیم یکی روی300 و دیگری روی 400 درجه سانتیگراد و این نشان دهنده واکنش اگزو ترمیک در جوب است. هر پیک نشان دهنده میران گرما زایی بودن است و یعنی ماده فرار آتش‌زا به یک میزانی ایجاه شده است و ماده کندسوزکننده از تشکیل این مواد فرار آتش‌زا جلوگیری می‌کند و پیک را کوتاه تر می‌کند.

بوراکس بر روی دوتا پیک اثر می‌گذارد به این صورت که اولی را کاهش ولی دومی را افزایش می‌دهد. بوراکس بعد از پیک دوم یک پیک دیگر نیز ایجاد می‌کند. اسید بوریک بر عکس بوراکس است به این صورت که پیک دوم را کاهش می‌دهد و باعث کاهش در شعله ور شدن ذغال باقی مانده می‌شود.

 

 

 

                              اسید بوریک                                                                                                                  بوراکس

پس ماده‌ای که اثر کندسوزکننده‌گی دارد باید با جلوگیری از تشکیل مواد فرار این پیکها را کاهش دهد.

در دستگاه TG یک ظرفهای کوچکی وجود دارد که کمی چوب نرمه خشک در آنها می‌ریزیم (اگر رطوبت وجود داشته باشد در اثر خروج آب وزن کم می‌شود و این در محاسبات کاهش وزن چوب در اثر حرارت ایجاد اشکال می‌کند) و تا 500-600 درجه سانتیگراد حرارت اعمال می‌کنند، که اعمال حررت به صورت 5،10،20 ...  درجه سانتیگراد در دقیقه است. بر حسب این نوع محیط و سرعت حرارت دهی شکل نمودار تغییر می‌کند. 

 در چوب تیمار شده و تیمار نشده ماده‌ای که اسیدی تر است اثر بیشتری بر روی نمودار دارد و اثر محیط  نیز این طور است که، مثلا اگر محیط هلیم باشد ممکن است که حتی پیک ها روبه پایین هم باشند و اندوترمیک باشد.

لئوگلوکوزان یک ماده فرار آتشزا است و از سوختن چوب حاصل می‌شود، مواد کندسوزکننده این مواد فرار را کاهش می‌دهند و پیک نمودار را کوتاهتر می‌کنند. نمک های کندسوزکننده نه تنها واکنش‌های اگزوترمیک را کم می‌کنند، بلکه پدیده ذغال شدن را نیز جلو می‌اندازد. ولی این برای همه کندسوزکننده ها صدق نمی‌کند و مکانیسم آنها ممکن است فرق کند.

منالیت دارای هم بوراکس (تترا بورات سدیم) وهم اسیدبوریک است. خود بوراکس دارای خاصیت کندسوزکنندگی است ولی اکتابورات در حفاظت چوب بیشتر مورد توجه است. چوب تیمارشده باسیلان دیر تر تخریب می شود و در نهایت خاکستر باقی مانده بیشتر است.

در تعیین کند سوز کنندگی یک ماده بعضی وقتها می بینیم که نمودار زیر اتفاق می افتد.

                                                                                                 تیمار شده با کندسوزکننده

                                                                                                                                                         تیمار نشده

 

 

 سیلیکاتهای غیرآلی مانند مواد آماس‌کننده، شبیه یک مانع عمل می‌کند و از رسیدن اکسیژن به مواد فرار آتشزا جلوگیری می‌کنند. از سایر مکانیسم‌هایی که برای کندسوزکنندگی بکار می‌روند، جلوگیری از تشکیل رادیکالهای آزاد می‌باشد که در پیرولیز یا تخریب حرارتی چوب نقش ایفا     می‌کنند. مثلا ترکیباتی که حاوی کلر و برون می باشند اینکار را انجام می‌دهند. مواد کندسوزکننده‌ای که نیتروژن و فسفات دارند، مثل منوفسفات آمونیوم در واقع فرایند آبگیری در سلولز کاتالیز می‌کنند و علاوه براین کربوکسیل زدایی را نیز انجام می‌دهند .

نحوه عملکرد کندسوز کننده ها:

1)       مانع از رسیدن اکسیژن به سطح چوب می‌شوند.

2)       جلو گیری از خروج ترکیبات فرار آتش‌زا.

3)       جلو گیری از تشکیل رادیکالهای آزاد.

تمامی ترکیبات کندسوزکننده با آب شسته می‌شوند واین از معایب آنها می‌باشد و در جاهای که شسته می‌شوند، مانند سقف خانه ها امکان انتقال  و آتش سوزی زیاد می‌شود. از ترکیباتی که جهت غیر قابل شستشو کردن روی آنها کار شده است این ترکیبات :

   کندسوزکننده های که بر پایه آمینورزین است:

ü      اوره ، ملامین، گوانیدین یا دی‌سیانیدآمید + فرمالدهید = متیل آمین به دست می‌آید و آنرا با اسید فسفریک واکنش می‌دهند .

ü      مخلوطی از دی سیان دی آمین، فرمالدهید،  فسفریک اسید،  اسید فرمیک و هیدروکسید سدیم.

ü      پنتوکسید فسفر با آمین-فسفرآمید.

ü      فسفرپنتوکسیدآمین

ü      گلوکزدی‌آمونیوم فسفات

Leach resistant fire retardant

•          Amino-resin based fire retardant

•          Urea, melamine, guanidine, dicyandiamide+ formaldehyde   = Methylilated amine                        + Phosphoric acid

•          a mixture of Dicyandiamide, formaldehyde, Phosphoric acid, formic acid and  sodium hydroxide

•          Phosphrous pentoxide with amine -phosoramides

•          Phosphrous pentoxideamine

•          Glucose diammonium phosphate

در شماره 2یکی از مواد اول را با فرم‌آلدهید ترکیب کرده و methylilated amine بدست می‌آید و سپس با phosphoric asid  مخلوط می‌کنیم تا ماده ‌مقاوم در مقابل شستشو بدست آید.

پدیده هوازدگی:

از عوامل مخرب غیر زنده، هوازدگی، فرسایش و آتش را می‌توان نام برد. یکی از روشهای حفاظت از پدیده هوازدگی اصلاح چوب می‌باشد. موادی که به چوب می‌زنند می‌توانند خاصیت ضد هوازدگی به چوب بدهند (البته بعضی ها ممکن است این خاصیت را تشدید بکنند). از موادی حفاظتی که خاصیت ضد هوزدگی به چوب می‌دهند مواد حفاظتی کروم دار هستند. که کروم 6 ظرفیتی است که طی فرایند تثبیت به 3 ظرفیتی تبدیل می‌شود. این کروم سبب می‌شود که مقاومت هوازدگی چوب افزایش یابد. مواد حفاطتی که مس دارند نیز به این صورت هستند(مانند ACQ).

ACQ: (AMONICAL COUPER QUART) یک ترکیب حفاظتی است که کروم ندارد و به خاطرداشتن مس در ترکیب خود در تماس با چوب مقاومت به هوازدگی را افزایش می‌دهد و حتی بیشتر از CCA در برابر هوازدگی مقاومت دارد. ACQ یکی از جانشین‌های CCA است.

در  مواد حفاظتی کروم‌دار (سلکور از مواد حفاظتی کروم دار است)، کروم می تواند به صورت دی‌کرومات‌پتاسیم باشد که اگر در چوب تیمار شده به صورت 6 ظرفیتی باشد نشان می‌دهد در چوب تثبیت نشده است و پس از تثبیت به صورت 3 ظرفیتی در چوب می‌باشد. یک ماده حفاظتی دیگر اسید‌کرومیک است که حدود 10% اسید کرمیک، در تیمار چوب، مقاومت چوب به هوازدگی را افزایش می‌دهد.

در یک مطالعه اسید کرمیک را با قلم مو به چوب زدند و نشان داد که در مقایسه با CCA مقاومت به هوازدگی افزایش یافت. چون اسید کرومیک را با قلم مو زده بودن و چوب را با CCA اشباع کرده بودن CCA ماندگاری بیشتری در چوب داشت اما اسید کرومیک به دلیل سطحی بودن و استفاده از قلم مو ماندگاری کمتری داشت. CCA را هیچ وقت با قلم مو استفاده نمی‌کنند چون نفوذ کمی دارد. مواد حفاظتی محلول در حلالهای آلی سبک نفوذپزیری بالایی دارند. با استفاده از CCA و ACQ علاوه براینکه مقاومت در برابر عوامل مخرب زنده مانند قارچها و حشرات افزایش یافت، در برابر هوازدگی نیز بهبود مقاومت حاصل شد.

در مواردی که برای تیمار درمانی از یک ماده استفاده می‌کنیم باید ماده نفوذ بالای داشته باشد. در هنگام استفاده از موادی مانند CCA برای اینکه نفوذ بالایی داشته باشند باید اشباع کامل و تحت فشار صورت گیرد.

 موادی که به صورت پوشش در سطح چوب بکار می‌روند و چوب را اندود می‌کنند معمولا با چوب و مواد واکنش پذیر چوبی واکنش محسوسی نمی‌دهند ولی چوب را در برابرuv حفاظت می‌کنند و این مواد به صورت پلیمر می‌باشند. مثل:

•          Bezophenon containing glycidyl

methacrylate 2-hydroxy(  3- methacryloxy-2-hydroxy propoxy) benzophenone

•          PEG 400 1-octadecanol

3-methacryloxyپیوند دوگانه دارد و از طریق واکنش‌های رادیکال آزاد قابل پلیمر شدن است. یک ترکیب دیگر (PEG 400 1-octadecanol) 400 پلی اتیلن گلایکول 1- اوکتادکانول است.

  مواد حفاظتی که به صورت محلول بکار می‌روند ( محلول در آب و حلالهای آلی و کرئوزت):

ذغال سنگ را در 100-1200 درجه سانتی گراد تقطیر می کنند و یک محلول نیمه جامد، محتوی هیدروکربنها و ترکیبات بدون کربن تولید می شود که به آن tar  می‌گویند و بخشی که ‌دارای درجه جوش 200 تا 400 درجه سانتگراد است، با نام کرئوزت می‌باشد. اینکه کرئوزت شامل چه اجزایی باشد بستگی به فرایند تقطیر و مواد اولیه (نوع ذغال سنگ ) دارد.

کرئوزتی که در انگلیس استفاده می شود بیش از 50% از آن شامل این اجزا است:

-            Phenanthrene(12-15%)*

-            Fluoranthene (6-10%)*

-           Naphthalene(9-15%)*

-           Pyrene(5-7%)*

-           Methyl anthracene(3.4-5.5%)*

-           Acenaphtnalene(4.1-5.4%)*

-           Fluorine(4.1-4.6%)*

*کرئوزت در تماس پوست سبب سرطان پوست می‌شود (Benzo -pyrene)و محتوی بیش از 10000 جزء است و حدود 300 جزء اصلی دارد.

کرئوزت دارای 300 جزء فعال می باشد که اجزاء فنولی آن بین 5-9 درصد است.

30% دیگر از کرئوزت شامل:

Trimethyl benzenes , methyl fluorenes , methyl naphthalenes , Oibenzofuran , Dimethyl naphthaleenes , Anthracene , Oibenzothiophene , methyl.phenanthrenes , carbazol , Biphenyl* , Indene and methyl indenes , Quinoline , Thionaphthalene , Benzo pyrene* , phenols* , Saturated hydrocarbons*

The major chemical in coal-tar creosot that can cause harmful health effects are polycyclic aromatic hydrocarbons CPAHs ,phenol and cresols :

Benzo -pyrene has recently been recognized as being  carcinogenic in cow doses *

*مواد سمی سرطانزا

کرئوزت دارای انواع 1و2و3 است که کرئوزت نوع سبک (3) برای مصارف DIY استفاده می‌شده که آنرا ممنوع کرده اند (2003) چوب تیمار شده با کرئوزت (تراورسها ) بیش از 40 سال عمر می کنند.

در کارخانه 20% مازوت با 80% کرئوزت مخلوط می کنند. کرئوزت به صورت محلول نیز استفاده می شود و محلول می تواند مواد نفتی و کرئوزت  یا tar و کرئوزت باشد. در کارخانه شیرگاه از مازوت و کرئوزت استفاده می شود(رنگ سیاه ناشی از اختلاط با مازوت است). کرئوزت که به صورت محلول استفاده می شود مقاومت به هوازدگی و ترک بهتری دارد ولی مشکل تراوش بیشتر را دارد و نفوذ آن نسبت به کرئوزت خالص کمتر است. ترکیبات مواد نفتی و tar سمیت کمتری نسبت به کرئوزت خالص دارند. ولی این به این معنا نیست که عملکرد آنها کمتر یا خوب نباشد .

-          A   نباید   کمتر از 80% کرئوزت داشته  باشد.

-         B   نباید   کمتر از 70% کرئوزت داشته  باشد.

-          C  نباید  کمتر از ‌60% کرئوزت  داشته  باشد.

محلول دارای 50% نیز استفاده می‌شود .

Performance impressive :

 Beech sleeper 4.5 years untreated . as mach as45+ years creosot preserved 

اشباع چوب با کرئوزت باعث می‌شود عمر چوب تا بیش از 40 سال افزایش یابد. کرئوزت بین40 تا80 کیلوگرم جذب و برای CCA حد اکثر‌40 کیلوگرم ماده باقی مانده (تثبیت شده) در چوب داریم.

مزایای کرئوزت:

1)       در برابر رنج وسیعی از عوامل مخرب چوب را حفاظت می‌کند.

2)       استاندارد جامع وکاملی برای حفاظت با کرئوزت وجود دارد.

3)       نسبت به فلزات خاصیت خورندگی کمتر از دیگر مواد حفاظتی دارد.

4)       دچار آبشویی نمی‌شود.

5)       مقاومت الکتریکی بالایی دارد.

6)       برای شرایط مختلف آب وهوایی استفاده می‌شود.روغن کرئوزت سنگین برای نوسانات آب وهوایی شدید (تراورس راه آهن) ونوع سبک برای استفاده در شرایط آب و هوایی مساعدتر(پرچین بندی)

7)       ترک  و شکاف خوردن را کاهش می‌دهد.

8)       برای تراورس راه آهن خیلی مناسب است.

9)       ارزانتر از دیگر مواد حفاظتی است.

10)     نوع سبک آن می‌تواند در DIY استفاده شود.

نوع 1 و 2 (ویسکوزیته بالا) باید حرارت داده شود و در فشار بالا استفاده شود. نوع 3 (سبک با ویسکوزیته پائین) با قلم مو استفاده می‌شود.

کرئوزت رنگدانه ای شامل:

با یکسری تغییرات در کرئوزت جهت بهبود خواص رنگ آن کرئوزت رنگدانه ای به دست می‌آید.

Contains 65% creosote ,30% water,3.5% pigment and 1.8% emulsifier.

65% کرئوزت – 30% آب – 35% رنگدانه – 1.8 امولسیون

 

Specification:                                                                                          

AWPA

p   128 kg  above ground use soft wood

p  400 kg marine soft wood lumber

p  1600 kg ground contact vary on species and life (96 – 256 kg

 BWPDA

p  80 kg certain internal timbers

p  160 kg  40 years service life, ground contact, PMR

p  160 kg  

p  400 kg  Beech in fresh water

معایب کرئوزت:

1)       رنگ پذیری کاهش می‌یابد.

2)       تغییر رنگ رخ می‌دهد.

3)       اگر تیمار با کرئوزت تازه باشد ( اجزای فرار زیاد دارد) از چوب تیمار نشده سریعتر آتش می‌گیرد (کرئوزت نوع سبک سریعتر از نوع سنگین آتش می‌گیرد و استفاده از آن را به عنوان شمع معادن محدود می‌کند).

4)       بعضی از عوامل مخرب در برابر کرئوزت مقاوم‌تر هستند. قارچ لنیتنوس(سم اسبیLentinus lepideus) می‌تواند سبب پوسیدگی دکل‌های چوبی در سطح زمین شود که با افزودن 2%ماده پنتا کلروفنل این مشکل بر طرف می‌شود. برای مقابله با لیمنوریا (موریانه دریایی) با تیمار مقدماتی با مس مقاومت بهبود می‌یابد. برای مقابله با موریانه ها استفاده از اکسید آرسنیک موثر است‌.

5)       تراوش کرئوزت

6)       سمیت آن (سرطانزا)

7)        بوی بد (عدم استفاده در داخل منزل و باعث بد بویی اقلام خوراکی).

مواردی که از نظر زیست محیطی باید در نظر گرفته شود:

1)       چوب تیمار شده با کرئوزت نباید در محیط‌های باز سوزانده شود(در AWPA ممنوع شده است).

 از انجا که هم دود و هم خاکستر ناشی از سوزاندن این مواد سمی است نباید آنها را چه در محیط های مسکونی و حتی در داخل شومینه نیز سوزانده شوند. این مواد را باید در کوره‌های صنعتی که دارای فیلتر‌های مخصوص هستند سوزانده شوند.

2)       در هنگام ماشین‌کاری چوب اشباع شده با این مواد از تنفس مکرر گرد و خاک حاصل از این چوبها باید اجتناب کرد و از ماسک مخصوص استفاده نمود.

3)       از تماس مکرر و طولانی مدت این چوبها با پوست باید اجتناب کرد (سبب سرطان پوست می شود). کسانی که با این چوبها کار می‌کنند و در تماس طولانی با آنها هستند باید از دستکش استفاده نمایند.

4)       در هنگام استفاده از چوبهای تیمار شده با کرئوزت در محیط‍هایی که احشام نگهداری می‌شوند باید یک پوشش سطحی بر روی این چوبها کشیده شود تا از خطرات ناشی از تماس با این چوبها جلوگیری شود.

5)        در هنگام اره کردن این چوبها باید از عینک استفاده نمود تا از ورود ذرات معلق در هوا به چشم جلوگیری شود.

6)       قبل وبعد از کار با کرئوزت باید از مصرف دخانیات اجتناب نمود و حتی از خوردن و آشامیدن نیز اجتناب نمود.

7)       از استفاده از چوب تیمار شده با کرئوزت به عنوان منبع ذخیره آب باید اجتناب نمود ( به استثناء مواردی که به صورت تصادفی آب با سازه اشباع شده با کرئوزت (مثلا پل چوبی) برخورد نماید).

8)       لباس کار آلوده شده به کرئوزت را باید به طور جداگانه و کاملا تمیز شستشو داد.

9)       در ساخت مصنوعات چوبی که قسمتهای برهنه بدن (دستها) با آنها در تماس است نباید از چوب تیمار شده با کرئوزت استفاده نمود.

10)    به عنوان کف پوش نباید از چوب تازه تیمار شده با کروئوزت که تراوش می‌کند استفاده نمود تا از آلودگی کفشها و انتقال کرئوزت به جاهای دیگر جلوگیری شود و برای این منظور باید از چوبهای با سطح خشک و کاملا تمیز استفاده نمود.

11)    در ساخت کندوی عسل نباید از چوب تیمار شده با کرئوزت استفاده شود.

مواد حفاظتی محلول در حلالهای آلی سبک:

LOSPs- industrial

•          In UK (E& U) only used for HC1-3

•          General use is for joinery

•          As penetration requirement is not deep swelling is not an excessive problem with (micro-) emulsion products

•          In some countries (US) heavy oil grades are used for HC4

دراشباع چوب با این مواد از روش خلاء مضاعف استفاده می‌شود. در این مواد اجزای فعال کم می‌باشند و ممکن است به صورت مثلا یک جزء فعال (قارچ کش یا حشره کش) یا به صورت یک فرمول‌بندی (مخلوط چند ماده فعال با هم) باشد.

 از نظر کاربرد این مواد در بالای سطح زمین قرار می‌گیرند (HCهای 1،2،3). باتوجه به حلال ممکن است در HC4 قرار بگیرند. مثلا پنتاکلروفنل که با ‌حلالهای‌آلی سبک مورد استفاده قرار می‌گیرد وقتی با حلالهای نفتی سنگین استفاده شود در HC4 نیز قرار می‌گیرد. پس عملکرد و کاربرد آن بستگی به حلال دارد. پنتاکلروفنل بسته به میزان تزریق ( جذب چوب) می‌تواند حشره کش هم باشد.

 از مواد حفاظتی که بیشتر در کشور ما استفاده می‌شود پنتا کلروفنل و سلکور و کرئوزت است. مواد حفاظتی محلول در حلالهای آلی همچنین‌ می‌توانند به صورت امولسیون در آب نیز استفاده شوند.

LOSP

p  The active ingredients are only soluble in organic solvents so are ‘fixed’.

p  Two basic organic type of product

Pre-treatment products

Remedial treatment product

p  Traditionally only organic solvent used us avoids swelling of the wood.

p  More recent formulation now as micro enulsions which reduce solvent emissions.

 

 

 

جدول استفاده از مواد حفاظتی محلول در حلالهای آلی سبک در انگلستان:

percent

Market(milion )

 

61

22

industrial

11

4

Remedial

28

10

DIY

100

30

total

45% of industrial treatment is said to LOSP

در تیمار درمانی ما نمی‌توانیم چوب را از محل کاربرد آن خارج کرده و آن را مثلا با روش خلاء مضاعف تیمار نمائیم، بنابر این ما فقط می توانیم از روشهایی مانند قلم موزنی استفاده کنیم( هر چند که با خلاء مضاعف نفوذ بیشتر هم داشته باشیم).

LOSPS ADVANTAGE:

1)       They dry out relatively quickly after treatment

2)       The active ingredients are not soluble in water and are there for not readily leached.

3)       Dimensional  changes are minimized due to use of non-swelling solvents

4)       Treated wood can be painted or glued if a suitable drying solvent is used

5)       A variety of other components inducing water repellent, colourants and resins (primers) can be incorporated

 

مزایای استفاده از موادحفاظتی محلول در حلالهای آلی سبک

1.        بعد از تیمار چوب با این مواد حفاظتی، سطح چوب سریع خشک می شود.

2.        با توجه به اینکه این مواد در آب به خوبی حل نمی شوند پس مقاومت خوبی در برابر آبشویی دارند

3.        مسئله مربوط به واکشیده شدن و تغییر ابعاد در هنگام استفاده از این مواد وجود ندارد. در استفاده از مواد محلول در آب این تغییر ابعاد را داریم.

4.        اگراز حلال مناسب استفاده نمائیم سطح چوب پس از تیمار چون زود خشک شده وتمیز است و قابلیت رنگ کاری دارد.

5.        ضد آبها را می توان همراه با مواد حفاظتی محلول در حلالهای آلی به کار برد.

IPBC:

از مواد حفاظتی محلول در حلالهای آلی(IPBC) 3-iodo-2-proponyl butyl carbamate است.

IPBC به صورت تکی و فرمول‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرد و خاصیت قارچ کشی دارد ولی دارای خاصیت حشره کشی نیست.

 از این ماده جهت مصارف بالای زمین (HC 1,2,3) به صورت تکی و فرمول‌بندی (همزمان با یک حشره کش) استفاده می‌شود. IPBC‌ هم  با آب و هم با حلال‌آلی استفاده می‌شود. از این کربوماتها برای تیمار درمانی در از بین بردن قارچ روی دیوار وسایر مصالح ساختمانی (قارچ پوسیدگی خشک که ریسه هایش روی دیوار مشاهده می شود) استفاده می‌شود.

 در آمریکا به صورت فرمولبندی با مواد دیگر برای تیمار چوب آلات نجاری زیاد استفاده می شود. در AWPA(انجمن حفاظت گران چوب آمریکا) در سال 2000 گفته شده که این ماده تحت فشار استفاده می‌شود.

به جای پنتا کلروفنل که دارای سمیت  است و در کاربردهایی مانند تیمار درب ها و وسایلی که در تماس با بدن انسان می باشد و خطرناک است، از فرمولبندی IPBC با یک حشره کش بهتر است استفاده کنیم.

Propiconazol:           

برای توقف پوسیدگی در چوب مورد استفاده قرار می گیرد و ضد باختگی است، قارچ کش است، ولی حشره کش نیست. جزو مواد حفاظتی محلول در حلالهای آلی است و  مشکل آبشویی ندارد. برای مصارف بالای زمین و مواردی مانند کنترل باختگی از این ماده استفاده می شود. در تیمار درمانی مورد--- استفاده قرار می گیرد.

 شامل دو ایزومر سیس و ترانس است. ‌

 

 

Tebuconazole :

 

 

 Tebuconazole (α [2-(4-clorophenyl)ethyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1 ,2,4-triazol-1-ethanol)

 

یک ماده دیگر که مشابه Propiconazol است و خاصیت قارچ کشی خوبی دارد  ولی خاصیت حشره کشی ندارد و جزو مواد محلول در حلالهای آلی است و در آب حل نمی‌شود و مقاومت به آبشویی بالایی دارد. در استاندارد AWPA (2000) گفته شده که از این ماده استفاده تجاری نمی‌شود ولی در سال 2008 یکبار فرمول‌بندیی از این ماده به عنوان ماده حفاظتی مورد استفاده قرار گرفت.

Chlorotalonil(CTL):

[Tetrachloroisophthalonitrile]

خاصیت قارچ کشی و حشره کشی دارد محلولیت آن در آب کم است و دچار آبشویی نمی‌شود و برای کاربردهای بالای سطح زمین و در تماس با سطح زمین (HC4) توصیه می‌شود.

Chlorothalonil (CTL)/ Clorpyrifos (CPS):

یک حشره کش است و خاصیت قارچ کشی ندارد و یک حشره کش قویتر از Chlorotalonil است. این دو ماده را به صورت فرمول‌بندی با همدیگر استفاده می‌کنند. CTL قارچ کش موثر و CPS یک حشره کش موثر در این فرمول‌بندی هستند و خواص همدیگر را تکمیل می‌کنند.

نفتانات مس:

یک مایع سبزرنگ است که رنگ را نیز به چوب انتقال می‌دهد و بعد از اینکه چوب تیمار شده در معرض هوازدگی قرار گرفت به قهوه‌ای ‌روشن تغییر رنگ می‌دهد. رنگ چوب ممکن است از قهوه‌ای روشن به قهوه ای شکلاتی در صورتی که تحت پدیده هوازدگی قرار بگیرد متفاوت باشد. نفتانات مس خاصیت قارچ کشی و خاصیت حشره کشی دارد ودر اثر واکنش نمکهای مس با نفتانات اسید، تولید می‌شود. از نفتانات مس با غلظت 10 تا20 درصد به صورت قلم موزنی استقاده می‌شود.

نفتانات روی:

از نظر عملکرد تقریبا مشابه نفتانات مس است ولی خاصیت قارچ کشی کمتری دارد. رنگ آن روشن است ومثل نفتانات مس رنگ چوب را سبز   نمی کند. در آب و حلالهای آلی به صورت فرمولبندی در بازار موجود است.

مس 8 :

محلول در حلالهای آلی است و در چوبهای بسته بندی  مواد غذایی و جعبه شاسی و غیره استفاده می‌شود. هم خاصیت قارچ کشی و هم خاصیت حشره کشی دارد و برای کنترل باختگی و کپک در بالای سطح زمین در استاندارد توصیه شده است.

تری ان بوتیل قلع TNBTO   :

 

 

این ماده قارچ کش قویی است و چوب تیمار شده با این ماده اگر در تماس با سطح زمین استفاده شود کارآیی خود را از دست می‌دهد. در محیط های دریایی چون اثرات زیست محیطی بدی ممکن است داشته باشد و برای ‌صدف‌ماهی  ممکن است کشنده باشد. به همین دلیل در این محیط استفاده نمی‌شود. در مقایسه با پنتاکلروفنل برای انسان سمیت کمتری دارد و مثل پنتاکلروفنل باعث ناراحتی های پوستی نمی‌شود. 

نفتانات مس و مس کینولینولات copper8 برای تمام عوامل مخرب بجز موریانه ها موثر هستند.

اگر از حلال سنگین استفاده کنیم  چون مدت زیادی در چوب باقی می‌ماند، کارایی آن افزایش می یابد و در سطح زمین نیز می تواند استفاده شود،  سمیت بیشتر می‌شود ولی اجازه رنگ شدن چوب تیمار شده  را نمی‌دهد.

اگر 4 تا گروه آلی جایگزین هیدروژنهای اطراف نیتروژن نمک آمونیوم بشوند به آن کوارت‌ می‌گویند. این ترکیبات تحت عنوان ACQ (ترکیبات آمونیومی) به عنوان جایگزینهای  CCAهستند. هم خاصیت حشره کشی دارند و هم خاصیت قارچ کشی دارند و در تماس با سطح زمین نیز می‌توانند استفاده شوند.

ACQ هم در حلالهای آلی و هم آب قابل حل است و در چوب در تیجه واکنشهای تثبیت که اتفاق می‌افتد تثبیت می‌شوند و مشکل آبشویی را ندار‌د. میزان شستشوی مس در ترکیب CCA کمتر از فرمول‌بندی ACQ است.

LOSP chemicals (f, fungicide)

p   Long history of pentachlorophenol (F) use but now phased out , (ENV , HSE )

p   Also of use of tribute tin oxide (F)and TBT naphthenat (F) but also being phased out

p  Copper and zinc naphthenats (F)

p  Copper and zinc acepetacs now popular, particularly in the DIY sector.

p  Trihexylene glycol bib orate (Borester7)

p  More recently quarternary ammonium compound and triazoles are being used

DDT یک حشره کش ممنوع شده است (توسطEPA ) و در گذشته استفاده می‌شده است.

لیندان  Lindane (Banned) :

Cyclodien insecticides  chlorodane , aldrine and deldrin have all been widly used as soil poisions in termite control treatment but dildrin was perfered as a wood preservatives because of its lover vapor pressore and better persistence.

Linden and other contact insecticide were  considered as insecticidal component in about 1947-1953.

Contact insecticide.

لیندان ، دلدرین، آلدرین و کلردن از حشره کشهای حلقوی هستند و برای کنترل موریانه (تیمار خاک) می‌شدند و در تیمار چوب هم استفاده می شد. چون سمی هستند استفاده از آنها ممنوع شده است. در بین سالهای 1947 تا 1953 استفاده می شدند.

 

 

                                                                                    دلدرین                    آلدرین

هیدرو کربنهای کلره(cyclodeins):

DDT-Lindane -Dieldrin

1-      دارای پیوند دوگانه (دیلدرین، آلدرین، کلرودن، هپتا کلر)

2-      فاقد پیوند دوگانه (لیندان)

لیندان سمیت کمتری نسبت به دلدرین دارد و یک حشره کش تماسی می‌باشد و از طریق گوارش هم جذب بدن حشره می‌شود.

Oregano phosphorous  and carbamat  insecticides:

·         Phenthoate

 Contact and stomach insecticide

Very toxis for haman *

از حشره کشهای فسفره آلی Phenthoate را می‌توان نام برد. که یک حشره کش تماسی و گوارشی است و برای انسان خیلی سمی است و امروزه از این دسته ترکیبات آلی فسفره استفاده نمی‌شود.

Pyrtherin:

Pyrtherin یک حشره کش گیاهی است که از خانواده کاسنی و از گل داودی گرفته می‌شود. دارای جنسهای متفاوتی است که گونه Chrysanthemum cineraiaefolium بیشترین مقدار پرترین را دارد. این مواد بر روی سیستم عصبی حشره اثر می‌گذارند.

پرترین‌ها حشره کشهای تماسی هستند و از طریق گوارش تقریبا بی اثر هستند. وقتی این مواد به حشره بر‌خورد می‌کنند آن را فلج کرده ولی قبل از رسیدن پرترین به سیستم عصبی حشره، تجزیه می‌شود و حشره بعد از مدتی می‌تواند به یک بهبودی نسبی برسد.

پرترین‌ها سموم کشاورزی هستند و استفاده از آنها در حفاظت چوب به دلیل عدم ثباط در برابر نور و سمیت کارآیی، کم می‌باشد.

بر اساس پرترین یک حشره کش را سنتز کردند با عنوان پرتروئید ( پرتروئیدهای مصنوعی) تا کار‌آیی (عملکرد) پرترین را بهبود ببخشد و ثبات آن را در برابر نور افزایش بدهد. در کل سمیت کمتری نیز نسبت به پرترین داشت.

پرتروئیدها به چهار نسل تقسیم می‌شوند:

·         از نسل سوم یک حشره کش به نام پرمترین هست که در حفاظت چوب استفاده می‌شود. که دارای قدرت حشره کشی زیادی است و دارای دوام مناسبی نیز در برابر نور است .

·         نسل چهارم بیشتر در برابر نور دوام دارد ولی تحت تابش مستقیم uv می‌تواند تجزیه شود. ازجمله این مواد سی‌هالوترین (cyholatrin) است. سی‌هالوترین سمیت زیادی برای انسان‌ها و جانوران خونگرم دارد.

پرتروئید‌ها به دو دسته : دارای –cyanoα  و بدون –cyanoα تقسیم می‌شوند. پرمترین بدون –cyanoα است. پرمترین از دسته سمومی است که خیلی کاربرد دارد و در حفاظت چوب هم به صورت تنها و هم به صورت فرمول‌بندی استفاده می‌شود. به صورت تنها در تیمار درمانی استفاده می‌شود ولی معمولا به صورت فرمول‌بندی بیشتر استفاده می‌شود.

 


Cypermethrin:

C22H19CL2NO3

Pyrethroid

This chemical is found in many household ant and cockroach killers,

Cypermethrin در برابر رنج وسیعی از حشرات به عنوان یک حشره کش کاربرد دارد.

Pyrthroids:


1-        Permethrin ***

2-       Cypermethrin

3-       Deltamethrin

4-       Bifenthrin

5-       Decamethrin

6-       Lambda cyhalothri


در انواع پرترینهای بالا شماره 1 در حفاظت چوب کاربرد دارد و تا شماره پنج در کارهای مطالعاتی حفاظت چوب به کار رفته‌اند ولی Lambda cyhalothrin استفاده نشده است.

از این مواد در سموم کشاورزی استفاده می‌شود. استفاده از پرتروئیدها از سال 1980 بخاطر محدودیتهایی که برای یکسری از آفت کشها اعمال شد افزایش یافت و در حفاظت چوب نیز کاربرد یافتند. آنها در واقع کارآیی خوبی در برابر آفتهایی که جزو بندپایان بودند از طریق تماسی از خود نشان دادند. ثباط خوبی در چوب دارند و دارای ثباط در برابر نور هستند و سمیت آنها برای انسان نسبت به خیلی از حشره کشهای دیگر پایین است. معمولا از نظر زیست محیطی اثرات نامطلوب ندارند و بی بو هستند. cypermethrin دارای مقدار کمی بو هست. سمیت کم پر‌مترین به خاطر آن است که از گروه استرها می‌باشد ودر بدن هیدرولیز (هیدروکسیده) می‌شود.

 


Permethrin (light organic solvent ):

3-phenoxy benzyl (IRS) – cis , trans -3- 2 dimethylcyclo propanecarboxy late

 

Permethrin دارای ایزو مر‌های سیس و ترانس است و عملکرد آن بستگی به میزان ایزومر سیس آن دارد. معمولا با نسبت های 60 به 40 و 25 به 75 مورد مصرف قرار می‌گیرند و با توجه به اینکه هدف چه هست این نسبت می‌تواند متفاوت باشد. با تیمار درمانی برای از بین بردن لارو سوسک چوبخوار استفاده شده است (2000). پرمترین حشره کش خوبی است ولی خاصیت قارچ کشی ندارد. اگر برای تیمار خاک استفاده شود (خاصیت ضد موریانه هم دارد) در مقایسه با سیکلودینها (cyclodins) دوام کمتری دارد. پرمترین در کشورهای مختلف اروپا، استرالیا و نیوزلند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به صورت امولسیون در آب و در حلالهای آلی سبک می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و در بالای سطح زمین (HC2,3) استفاده می‌شود. در HC3 معمولا به صورت تنها استفاده نمی‌شود وبا همراه یک قارچ کش استفاده می‌شود.

پرمترین به همراه IPBC که یک قارچ کش است می‌تواند برای اجزای ساختمانی که بالای زمین است استفاده شود.

یک فرمول‌بندی  IPBC + کلروپیروفوس از ترکیبات آلی فسفره می‌باشد (حشره کش + قارچ کش).

 

TOXICITY OF PERMETHRIN

p  The some toxicity as lindane  against  Hylotropus bajulus.

p  Lower toxicity to Anobium Punctatum larva

p  Permethrin toxicity  against a H.Bajulus and Lyctus is the same as that for lindane.

سمیت پرمترین در مقابل سوسک Hylotropus bajulus تقریبا مشابه لیندان است و در مقابل لارو آنوبیوم پونکتاتوم  دارای سمیت کمتری است. همچنین در مقابل سوسک لیکتوس نیز سمیتش مانند لیندان است. پرمترین 2% می تواند سوسکهای پوست خوار را از بین ببرد که این کارآیی مانند ددت(DDT) است. در مقابلHylotropus bajulus باید ماده ای که استفاده می‌شود قابلیت کشتن لارو و از بین بردن تخم داخل چوب را داشته باشد و پرمترین توانایی این کار را دارد.

در مقابل آنوبیوم پونکتاتوم دو چیز مهم است:

1-      سمیت ماده حفاظتی در برابر لارو .

2-      توانایی در جلو‌گیری از بیرون آمدن سوسک سالم.

مشکلCypermethrin این است که از نظر سمیت متوسط است برای انسان این در حالی است کهpermethrin سمیت کمی برای انسان دارد.

کارآیی سی‌پرمترین ‌در مواردی مانند مقابله با آنوبیوم پونکتاتوم  می‌تواند دو برابر پرمترین باشد. پس کارآیی سی پرمترین و پرمترین باتوجه به اینکه چه نوع حشره‌ای و درکدام مرحله از مراحل دگردیسی است و همچنین اندازه لارو متفاوت است. بعضی از مطالعات نشان می‌دهند که سی‌پرمترین در برابر آنوبیوم پونکتاتوم بالغ و لارو آن تقریبا همان کارآیی پرمترین را دارد ولی در مرحله بین تخم و لارو کارآییCypermethrin چهار برابر permethrin است و این نشان ازکارآیی بالاتر Cypermethrin در مقابل آنوبیوم پونکتاتوم نسبت به permethrin را می‌دهد.

MARIN BORER:

·         Crustacean (Yes)

·         Molluscs (Less extant )

In Marinenvironmental, (bacterial attack, soft rots)

پرمترین در برابر حفاران دریایی استفاده شد ونشان داد که در برابر سخت پوستان کارآیی بهتری دارد تا در برابر نرم‌تنان. کرئوزت نیز در برابر لیمنوریا اثر کمتری دارد.

سی‌پرمترین –cyanoα دارد ولی پرمترین ندارد. سی‌پرمترین برای از بین بردن سوسکهای خانگی ، مورچه ها و رنج وسیعی از حشرات کاربرد دارد.

برای تیمار خاک از حشره کشهای زیر استفاده کردند(4 لیتر در هر متر مربع).

Years

Recommended concentration

Chlorinated hydrocarbons

Cylodins

36

0.5

Aldrin

36

0.5

Deldrin

37

1

Chlordane

34

1

Heptachlor

8

0.8

Linden

Organo phosphorus

18

1

Chlorpyrifos

Pyrethroids

5

0.5

Permethrin

Linden جزو cyclodin های دارای پیوند دوگانه نیست.

لیندان سمیت بیشتری دارد ولی دوام آن کمتر است و زودتر در خاک تخریب می‌شود. سیکلودینهایی که پیوند دوگانه دارند نسبت به لیندان که پیوند دوگانه ندارد دارای دوام بیشتری هستند (در جدول بالا فقط لیندان دارای پیوند دوگانه نیست).

در مقابل موریانه ها از کرئوزت و CCA استفاده می‌شود که CCA ممنوع شده است.

MODERN FORMULATION:

-          HC2

-          HC3

Permethrin + TBTN

Permethrin + propiconazole or tebuconazole

Pressure treatment ( structural purposes, above ground)

Permethrin  or chlropyrifos + IPB

برای کاربردهای بالای سطح زمین از یکسری فرمول های نسبتا جدید استفاده می‌شود

·         پرمترین +TBTN که یک حشره کش با یک قارچ کش هستند.

·         پرمترین (حشره کش) + پروپیکونازول یا تبوکونازول (قارچ کش) در HC3استفاده می‌شوند.

·         برای تیمار تحت فشار ، پرمترین  یا کلروپیریفوس (حشره کش) + IPBc (قارچ کش).

نوع سم مصرفی بستگی دارد به اینکه در سطح زمین یا بالای سطح زمین استفاده می‌شود، به عنوان تیماردرمانی است یا پیشگیری، نوع عامل مخرب چه هست برای مصارف حرفه ای است یا غیر حرفه ای و کاربرد ماده حفاظتی و مکان آن. بطور کلی نمی‌توان یک ماده را برای تمام مصارف و در تمام مکانها استفاده نمود.

 

RECENT FORMULATION

Fermentol WB

•          Propiconazole, tebuconazole, IPBC And  permethrin (insecticide)

The application HC1,2,3

Above ground level construction timber

یک فرمول که در بالای سطح زمین HC1,2,3  استفاده می‌شود: پروپیکونازول و تبوکونازول و IPBC و پرمترین است


برچسب‌ها: مواد حفاظتی
به قلم مصطفی برزگر شیری  | لینک ثابت |